Услуги


martins-clients-header

За първи път в България, в сферата на недвижимите имоти, въвеждаме за нашите клиенти – Клиентска карта, чрез която притежателят и (членовете на неговото семейство)

Се Ползвате със статус на :

martins-clients-logo  ЗАЩИТЕН КЛИЕНТ – Сигурност за Вас и Вашия Дом

Получавате като подарък от нас застраховка за продаденото / закупеното от Вас жилище с покритие:
– до 10 000 лева – щети за трети лица
– до 30 000 лева – щети по недвижимото имущество

 

martins-clients-logo  ЕКСКЛУЗИВЕН КЛИЕНТ

За нас е престижно да продължим да работим с Вас ОТНОВО.
Получавате отстъпка за срок от 10 години в размер на 10% от дължимата комисионна, ако отново се обърнете към услугите на нашата компания.

 

martins-clients-logo  ПАРТНЬОРИ – „Вашите препоръки ще бъдат оценени“

Ако препоръчате дейността и доброто име на Компанията и съдействате за привличането на клиент.
Ако осъществявате връзка между  и клиент, който търси услугата от Компания в областта на недвижимите имоти.
Получавате възнаграждение в размер на 10 % от изплатената комисионна от страна на препоръчания клиент.

martins-clients-header