Вяра Апостолова

Управител

Управителят на компанията Мартинс има дългогодишен опит
(над 20 г.) в продажбите и управлението на имоти. Кариерата й започва като
консултант (брокер) във водеща за страната Агенция за недвижими имоти.
Реализирала е стотици сделки с частни и корпоративни клиенти в страната и
чужбина, поради което е награждавана нееднократно с отличията
„Консултант на годината“ (2002, 2003, 2004 г.) и „Мениджър на годината“
(2005, 2006 г.). През 2007 г. създава собствен франчайз и бързо започва да се
налага освен като перспективен, но и като най-предпочитан бизнес партньор.

Завършва специалност „Бизнес психология“ във Висшето училище по застраховане и финанси (София) и е международно сертифицирана по професионални компетенции, свързани с маркетинга и управлението на екипи. Има трайни интереси към психологическите процеси при управлението на бизнес екипи и тяхната мотивация. Изнася обучителни семинари за придобиване на бизнес умения.

През 2009 г. основава компанията Мартинс и привлича в екипа си едни от най-успешните консултанти на недвижими имоти за страната.

 

VIARA APOSTOLOVA
Executive officer

The executive officer of the Martin’s company is a long experienced in conveyancing and real estate management. Her career started as a consultant in the Bulgaria’s leading real estate agency. She has brokered hundreds of deals of
private and corporate clients both in the country and abroad for which she has been awarded consecutively by “Consultant of the Year” prize for 2002, 2003, 2004 and “Manager of the Year” prize for 2005, 2006. She set up a franchise of her own in 2007 and soon established her as a major promising and much preferred business partner.

She graduated Business Psychology in the Higher School of Insurance and Finance in Sofia and has also been credited international certificates for her professional competence in marketing and team management. She has long lasting interest in psychological processes of managing and motivating business teams. She reads in training seminars on business skills acquisition.